Juryen består av rennleder

  • Tine Klevstad (95101944),
  • TD Sylvi Ofstad (91396012)
  • TD Steinar Pettersen (90042102)

Protestfrist er 15 min. etter at den uoffisielle resultatlista er publisert. Alle protester leveres skriftlig av klubbens lagleder/reiseleder på angitt skjema til rennkontoret. Skjema fås på rennkontoret.

Sammen med protesten skal det innbetales et gebyr på NOK 250.- Gebyret tilbakebetales hvis protesten tas til følge.

Det er bare rimelig å dele ...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn