Dato / klokke Parkering SFO Parkering Barnehagen Parkering stadion Parkering jordet ved statnett
Fredag 18/3 0615– 0900 Robin Mikkelsen Tor Magne Nilsen Åge Gundersen Marit Sara Odd Børre Jensen Mads Kristian Eriksen
0915-1100 Evy Jeanett Olsen Guro Brekkan Rolf Hågen Larsen   Roy Yngve Thommasen  
Lørdag 19/3 0615-0900 Anette Paulsen Julie Povenius Vidar Kristensen   Vegar F Johansen  
0900-1100 Arild Sundby       Bjørnar Røsland  
Søndag 20/3 0615-0900 Lene Jøraholmen   Lene Skoglund   Jakob Grønn  
0900-1100   Eirin Roseneng Stian Johnsen Jan Ivar Knutsen Håvard Bang  

 

Hvis vaktene ikke passer må dere bytte eller finne en erstatter.
Ved bytte av vakter send sms til Magnhild 416 20 186

Navn: Tlf.nr
Vegar F. Johansen   95136319
Stian Johnsen  91516780
Rolf Hågen Larsen 90734842
Robin Mikkelsen 90523588
Tor Magne Nilsen 97507713
Guro Brekkan 91640238
Roy Yngve Thommasen 90808090
Arild Sundby 48438622
Evy Jeanett Olsen 95877458
Mads Kristian Eriksen 90606235
Lene Skoglund 95282357
Bjørnar Røsland 93477035
Håvard Bang 90142953
Jakob Grønn 90876295
Julie Povenius 91711878
Marit Sara 97077702
Odd Børre Jensen 48264602
Åge Gundersen 95199248
Lene Jøraholmen 95077150
Vidar Kristensen 90017235
Jan Ivar Knutsen 90884793
Anette paulsen  

 

 

Det er bare rimelig å dele ...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn