1. Premie og seremoni
 • Anne Bjørnstad
 • Doris Johansen
 • Rita Eira Jørgensen
 • Siv A Olsen.
 1. Familie- og aktivitetsgruppe:
 • Eva Johansen
 • June Antonsen
 • Odd Egil Olsen
 • Carsten Rolland
 1. Rennkontor
 • Vibeke Arntzen
 • Anna Kjersti Helsvig
 • Laila Svendsen
 • Elin Isaksen
 • Karianne Evenmo
 • Inger Anne Witte
 1. Kafe – mat Kaiskuru
 • Aina Nordstrand
 • Sophie Antonsen
 • May Liss Ordemann Olsen
 1. Overnatting – mat skoler
 • Birgit Simensen
 • Frank Walseth
 • Hege Nilsen
 • Trine Birkeland
 • Trude Svea
 • Grethe Holm Rasmussen
 • Marte Bjørnå
 • Anette Heitmann
 • Mari-Ann Pettersen
 1. Tidtakerteam
 • Kai Bjørkli
 • Per Tore Hansen
 • Rakel Hunsdal Fallsen
 • Stig Antonsen
 1. EMIT-brikkekontroll
 • Odd-Egil Olsen (ansv alle dager)
 • Tonje Frost (fredag)
 • Trine Strøm Thomassen (lørdag og søndag)
Det er bare rimelig å dele ...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn